POSÁZAVSKÁ STEZKA

by redakce Výlety současnosti 2 767 views0

POSÁZAVSKÁ STEZKA
Dovolte nám, abychom vás pozvali na příjemnou vycházku po Posázavské stezce. Výlety do Posázaví patří k těm nejzajímavějším, co může okolí Prahy nabídnout. Tato cesta je známa široké veřejnosti a je také hojně navštěvována. Svědčí o tom množství lidí, kteří sem často a pravidelně jezdí. Tento článek je také pozvánkou pro ty, kteří ji ještě neznají.
Posázavská stezka je turistická stezka podél dolního toku řeky Sázavy. Název je užíván zejména pro nejatraktivnější a stavebně nejnáročnější několikakilometrový úsek mezi Pikovicemi (obec Hradištko) přes území Třebsína (obec Krňany) k Žampachu (obec Kamenný Přívoz). Hlavní část stezky je červeně značena jako pěší turistická trasa. Stezku navrhl Josef Kliment (1858–1938), učitel z Prahy a dlouholetý pracovník klubu turistů.
Jedna ze zdejších vyhlídek, které se na stezce nacházejí, je pojmenována právě po něm. První úsek stezky byl slavnostně otevřen v červnu roku 1920.
Jedna z nejhezčích turistických tras v ČR vůbec. Trasa prochází vesměs lesním porostem podél řeky Sázavy či nad ní, s vyhlídkami na scenérie měnící se vodní hladiny a protější kopce poseté nesčetnými počty chat a trampských srubů, u kterých většinou ani nebudete vědět, jak je mohli postavit na takových místech a jak tam vůbec byli schopni materiál na ně dopravit. Na řece pak budete potkávat mnoho vodáků, kteří se rozhodli kochat se stejnou krajinou z kýlu vlastní či zapůjčené kánoe. Pro vodáky jsou po cestě zpestřením malé peřeje, aby se ani oni nenudili.
Je mnoho variant, odkud vycházku začít a kde ji ukončit, jestli je lepší jít po proudu Sázavy nebo proti němu. Nejlépe uděláte, když si stezku projdete několikrát v různých ročních obdobích, protože každá doba má své kouzlo. Ideálním výchozím bodem je železniční stanice Kamenný přívoz, kam vás doveze Posázavský pacifik, malebná lokálka z Prahy.
Náš příběh
Vybrat si můžete skutečně z mnoha zajímavých tras, ale my vám tentokrát přiblížíme trampskou klasiku. Těm, co rádi vyrážejí do přírody po svých, nabízíme Posázavskou stezku. My jsme zvolili příjemný výlet z Kamenného přívozu do Pikovic. Naše cesta započala cestou vlakem, během které jsme měli nádherný výhled podél břehu řeky. Vlastní jízda vlakem je už sama o sobě velkým zážitkem, neboť trasa je vedena z velké části na svahu podél řeky Sázavy. Tentokrát ji ale uvidíte po pravé straně z ještě větší výšky a po levé straně bude vlak ometán větvemi okolních stromů. Z obou těchto důvodů pojede vlak velmi pomalu, což vyhlídku ještě více umocňuje. Velkým zážitkem je také přejezd přes železniční viadukt. Po příjezdu do naší cílové stanice Kamenný přívoz jsme vystoupili z vlaku, sešli jsme dolů k mostu přes řeku Sázavu, který je pro pěší vzdálen půldruhého kilometru. Červená značka míří právě dolů k mostu. Z mostu můžete zamávat vodákům. Za mostem se po pravé straně nachází snad nejznámější hostinec Na Staré poště, kde jsme se i my občerstvili. Tento hostinec je v sezóně místem načerpání sil mnohých vodáků a ostatních turistů. Po lehkém občerstvení jsme se vydali z hostince po stezce směrem doprava. U Třebsína stezka mizí do lesa, ze kterého jsme se vynořili až u Žampachu. Odsud je za řekou dobře vidět železniční viadukt nad Kocourkovskou roklí. Cesta podél Sázavy se dále klikatí, až nás přivede k Raisově vyhlídce. Určitě zde v létě uvidíte vodáky, snažící se zdolat zdejší peřeje. Dále po stezce jsme došli k další vyhlídce, asi nejznámější, Klimentově, ze které se pokocháte nádhernými výhledy na řeku. U této vyhlídky je zastřešené dřevěné posezení, které láká k odpočinku. Dále stezka střídavě stoupá a klesá, místy je vytesaná do skály, vzdaluje se a přibližuje toku řeky. Stezka je vedena převážně po lesních cestách a po kamenných stupních. Pomaloučku se přibližujeme k Pikovicím, ale ještě než tam dojdeme, můžeme na protějším břehu dobře vidět známý skalní útvar Pikovická jehla, s dřevěným křížem na vrcholu. Hned naproti ní jsou v řece skaliska, které vás přímo zvou k zastavení a na zaslouženou svačinu. My jsme ale svačinu spořádali už po cestě, a tak jsme se zde zastavili jen na malinkou chvíli a pokračovali dál k Pikovicím. Ve skále poblíž Pikovic je umístěna pamětní deska s textem:Posázavská stezka byla vybudována v délce 6,8 km nákladem Kč 230.000 Klubem čsl. turistů v Praze v letech 1919–1924“. Náš výlet pomalu, ale jistě končí v Pikovicích, do kterých přicházíme po červeně značené pěšině vedoucí okrajem louky, kde přecházíme lávku nebo chcete-li most a přibližujeme se k železniční stanici Petrov u Prahy, ze které vyrážíme zpátky domů.
1 Pamětní deska X 2 Žampašský viadukt X 3 Žampašský viadukt X 4 X 5 X 6 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 14 Raisova vyhlídka X 15 Raisova vyhlídka X 16 dřevěné possezení X 17 X 18 Klimentova vyhlídka X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X
 26 X 27 X 28 Skaliska X 29 Skaliska X 30 X