Chebský hrad – jedinečná císařská falc

by redakce Výlety současnosti 107 views0

Mezi českými hrady najdeme řadu výjimečných staveb, ale pouze jedna se stala císařskou falcí. Pyšní se jí Cheb, kde v původní středověké podobě z dob panovníků štaufské dynastie se dochovaly císařský palác, kaple i obranná Černá věž. A zajímavé je toto místo i tím, že si výletem do západní výspy Čech můžete zpestřit i některý ze zimních víkendů. Každou sobotu a neděli se hradby mohutné pevnosti nad Ohří návštěvníkům otevírají.

Parkování je v historickém centru Chebu omezené, ale na Kasárním náměstí kousek od řeky Ohře by nemuselo být plno. Odtud je to ke hradu příjemná procházka přes Jánské náměstí, kterou si můžete zpestřit nahlédnutím do kostela sv. Mikuláše, nebo se vydat k náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a podívat se na zdejší proslavený Špalíček.

Dědictví Friedricha I. Barbarossy

Do hradu se vstupuje po dřevěném mostě přes široký příkop. Ještě před tím ale stojí za to si prohlédnout Štaufský sloup, který byl odhalen teprve v roce 2013. Připomíná historické události spojené s významným královským rodem Štaufů, který byl na vrcholu moci ve dvanáctém a 13. století. Do českých dějin se asi nejvýrazněji zapsal císař Friedrich I., řečený Barbarossa, tedy Rudovous, který za podporu proti severoitalským městům korunoval v roce 1158 Vladislava II českým králem. O pár let později zdědil císař po svém bratranci Friedrichovi z Rothenburgu Chebsko a rozhodl se rozšířit zdejší kamenný hrad na působivou a velkolepě vybavenou císařskou falc. Podobných sídel měl Friedrich v Německu víc a pobyt na nich pravidelně střídal. Do Chebu jezdil rád. Asi proto, že tady měl čas si odpočinout a věnovat se záležitostem říše na sever od Alp, kde to nebylo tak dramatické jako vyčerpávající válka v Itálii, kde měl proti sobě severoitalská města i papeže. V Chebu strávil císař Friedrich I. ještě vánoční svátky roku 1188. V létě se pak vydal na křížovou výpravu do Svaté země. Cestou v červnu roku 1190 při překonávání řeky Salef na území dnešního Turecka utonul.

Honosný císařský palác

Významu císařské falce Friedricha I. odpovídalo vybavení hradu. Nejhonosnější stavbou areálu byl palác. Tady se za účasti císaře odehrávaly všechny významné události. Dnes se zachovaly jen jeho obvodové zdi, ale trojice pětidílných sdružených románských oken s mramorovými sloupky v severní zdi, kde byl královský sál Aula Regia, svědčí o významu tohoto místa. Druhá polovina paláce byla rozdělena na komnaty, jak naznačují románská okénka, komíny od krbů a také vstupy do arkýřových prevétů, tedy středověkých toalet. Spodní část paláce sloužila za příbytek císařova doprovodu. V 15. století bylo po požáru k románskému paláci přistavěno hrázděné patro se sedlovou střechou a spodní část byla upravena na stáje.

Obraná Černá věž

Nejvýraznější dominantou hradu z dob Friedricha I. je Černá věž. Jméno ji sedí, protože je postavena z černého sopečného tufu. Jde o velmi tvrdý kámen, který byl opracovaný do velkých kvádrů. Hranatá věž má čtvercový půdorys 9×9 m, vysoká je 18,5 m. Zdivo má dole tloušťku tří metrů. Věž je tak zvaný Bergfrit, který byl přístupný pouze po můstku nebo žebříku, a mohl být bráněn jako samostatná pevnost. V době míru v ní bylo vězení. Na vrchol vede 109 schodů.

Umělecký zázrak Friedricha II.

Ještě za života Friedricha I. byla zahájena stavba hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Podle znalců se v Chebu dochoval „umělecký zázrak“. Zcela prozaickým důvodem bylo, že od 17. století sloužila v barokní pevnosti jako prachárna. Na rozdíl od jiných podobných míst tady k výbuchu nedošlo. A tak můžeme ještě dnes obdivovat nejpozoruhodnější dílo rané gotiky ve střední Evropě.

Kaple je postavena v osobitém štaufském stylu, kde se originálním způsobem propojil románský styl a gotika. V této podobě najdeme řadu staveb císaře Friedricha II v Itálii a na Sicílii, S jeho jménem je chebská kaple spojena asi proto, že první písemná zmínka o ní se dochovala ve zlaté bule, která upravuje vztah panovníka k církvi. Friedrich II listinu vydal v roce 1213 právě v Chebu, kam ostatně velice rád jezdil.

Dvoupatrová kaple měla původně zcela oddělené prostory. Dolní byl určen k bohoslužbám služebníků, horní panovníka. Obě patra byla propojena až v 19. století. Vnitřek kaple s bohatou sochařskou výzdobou si ale v zimních měsících neprohlédnete, protože až do dubna je uzavřena.

Gordonův dům

Cestou od románského paláce na barokní západní val, odkud je krásný pohled do údolí Ohře, se nacházejí základy domu, který se nazývá Kuchelhaus, nebo také Gordonův dům. Začátkem 19. století byla jeho ruina zasypána sutí z městského barokního opevnění. Znovu byl odkryt při archeologickém výzkumu ve 20. století, kdy se přišlo na to, že dům v 17. století patřil vojenskému veliteli města Chebu Johnu Gordonovi. Údajně právě zde se odehrála 24. února 1634 „krvavá hostina“. Tehdy John Gordon pozval na slavnostní banket poslední věrné důstojníky generalissima Albrechta z Valdštejna. V té době už sesazený velitel císařské armády byl na útěku a cestou na západ se zastavil v Chebu. Hostina byla jen záminkou, jak se Valdštejna a jeho druhů zbavit. Na hrad přišli polní podmaršálek Kristián Illov, generál jezdectva Adam Erdman Trčka z Lípy, Vilém Kinský ze Vchynic a rytmistr Niemann, vojenský kancléř Valdštejna. Všichni byli nemilosrdně zabiti. Několik hodin po nich byl ve městě zavražděn i Albrecht z Valdštejna.

Pevnostní citadela

Po hradbách se dá projít na jihozápadní bastion, kde je upraveno palebné postavení polního kanónu ze 17. století. Zvláštním dekretem z června 1652 císař Ferdinand III rozhodl přebudovat Cheb na pohraniční pevnost. Tehdy měla statut pevnostního města pouze Praha. Při přestavbě se středověký hrad proměnil v barokní pevnostní citadelu, kterou charakterizují mohutné hradební zdi z červených cihel.

Kanón na bastionu není ale jedinou zajímavou zbraní, která se uvnitř hradu nachází. Na hradním nádvoří najdete nyní několik zástupců středověké mechanické artilérie, z nichž největší respekt vzbuzuje těžký obléhací prak. Další zbraně bychom našli v hradní zbrojnici v kasematech, ale stejně jako v Mlýnské věži, kde se nachází expozice dobových oděvů, je v zimě zavřeno. Proč si ale neudělat výlet do půvabného Chebu i na jaře či v létě.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text a foto: Karel Malina