Čertova stěna – Kamenné moře Jižních Čech

by redakce Výlety současnosti 322 views0

Čertova stěna patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější skalní lokality Jižních Čech. A není divu. Svým vzhledem totiž tvoří naprostý skalní unikát. Na rozloze přibližně 10 ha se nad hlubokým údolím řeky Vltavy prostírá divoký skalní sráz s chaoticky nakupenými žulovými balvany. Po výstupu na Čertovu stěnu tak spatříte neuspořádanou hradbu skal, kterou mnoho návštěvníků připodobňuje ke kamennému moři. Mrazovým zvětráváním se některé kameny uvolnily a sesypaly do údolí.

 Ne náhodou je však název místa spojován s čertem. K místu se totiž váže pověst o ďáblu. Tomu vadila stavba kláštera v nedalekém Vyšším Brodě, a chtěl proto vytvořit v rokli hráz, která by zadržela vodu a klášter zaplavila. Začal tak se svrhováním balvanů do řeky. Práce však měla být hotova, než kohout třikrát zakokrhá. Ďábel svůj záměr nestihl dokončit a klášter byl uchráněn před zkázou. Čertova stěna je součástí přírodní rezervace a pro návštěvníky je přístupná po vyznačené turistické stezce. Spojte návštěvu unikátní Čertovy stěny třeba s již zmíněným cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě, který se nachází pouze 4 km od kamenného moře.

DSC02165( DSC02167( DSC02168( DSC02149( DSC02150( DSC02152( DSC02153(

 

Text a foto: Anežka Horáčková